Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”

Adres: 43-225 Wola
Kontakt
E-Mail:brak
Telefon: (32) 211 82 31
Telefon kom.: 609 732 083
Inne


Zespól Pieśni i Tańca „Wolanie” został założony przez Panią Helenę Rozmus w 1979 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woli. Piętnasto osobowa grupa śpiewała w czasie uroczystości sołeckich, na weselach a także w kościele. Przez trzy lata przygrywał im na akordeonie Pan Stanisław Mroziewicz, później Pan Zygmunt Pyrek i Pan Władysław Wróblewski. W 1995r. do grupy dołączyli mężczyźni oraz kapela rodzinna „Saternusy”. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie i rozpowszechnianie folkloru i wszelkich zachowanych tradycji ziemi pszczyńskiej. „Wolanie” przy doborze repertuaru wzorują się na starych pieśniach, tekstach i melodiach, dzięki czemu zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w festiwalach, przeglądach, biesiadach gminnych, wojewódzkich oraz krajowych.

Kierownikiem Zespołu jest Pani Urszula Pękała. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem sprawuje Pan Zygmunt Pyrek.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora Zespołu, organizuje i finansuje wyjazdy Zespołu na przeglądy. W 2000 r. GOK sfinansował nagranie kasety z najbardziej charakterystycznymi dla Zespołu pieśniami.

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”: Pani Urszula Pękała