Regulamin

Pkt 1:Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego ewola.pl  jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 2:Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z Gminy Miedźna i Okolic, którego dotyczy serwis ogłoszeniowy, BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet

Pkt 3:Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

Pkt 4:Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.

Pkt 6:Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.

Pkt 7:Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjęte przez społeczeństwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich

 

Pkt 8:Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia.

Pkt 9:Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

Pkt 10:Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

Pkt 11:CIASTECZKA - Serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego

Pkt 12:Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.